Individualterapi

Alle kan komme ut for situasjoner i livet som vi ikke klarer å håndtere alene:

Individualterapi skjer hovedsakelig gjennom samtale på mitt kontor. Noen velger walk&talk. Det er alltid du som klient som definerer hva du har behov for å fokusere på i terapien. Min jobb som terapeut er både å støtte deg og å utfordre deg. Sammen kan vi finne hva som stopper deg eller hindrer deg i din utvikling. Mitt fokus er å gå sammen med deg på din vei til et friere liv der du kan ta i bruk mer av deg selv og dine egne ressurser.

Villa Long, Bjørnsvikveien 6a, 1341 Slependen.

eli.borchsenius@gmail.com; M: +47 909 345 11; www.eliborchsenius.no
Organisasjonsnr: 986608834